Enfermedades del Sistema Endocrino

 

"; $i=0; while($i<$numo) { $meshpain=mysql_result($result3,$i,"meshpain"); echo"

  • $meshpain

  • "; $i++;} echo"
    "; ?>